Đầm

DS45 Đầm midi sọc xám đai lưng

Mã SP: DS45

 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/35195/psCT/20181031/9783729/Dam_midi_soc_xam_dai_lung_(ds45_1).jpeg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/35195/psCT/20181031/9783729/Dam_midi_soc_xam_dai_lung_(ds45_2).jpeg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/35195/psCT/20181031/9783729/Dam_midi_soc_xam_dai_lung_(ds45_3).jpeg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/35195/psCT/20181031/9783729/Dam_midi_soc_xam_dai_lung_(ds45_4).jpeg

loading